Gode råd​

Valg af brændeovn

Når man står overfor at skulle vælge en brændeovn, er der flere faktorer, man skal tage højde for.

Det væsentligste er naturligvis at vælge en ovn, der passer til boligens reelle opvarmningsbehov. Ved at vælge en brændeovn, der både størrelses- og kapacitetsmæssigt passer til det rum, hvor ovnen skal stå, opnår man den bedste fyringsøkonomi.

Men en brændeovn er ikke kun en praktisk, miljørigtig og energibesparende varmekilde. Den har også en æstetisk funkton. Derfor er det vigtigt, at finde lige præcis den ovn, der med sit design passer til netop dig, din smag og din bolig.

​Installation

Når du installerer din nye brændeovn er der en række generelle regler, der altid skal overholdes:

Brændeovnen skal altid installeres i henhold til gældende national lovgivning og de anvisninger der er anført på brændeovnens godkendelsesmærke. Kontakt derfor altid de lokale myndigheder, inden brændeovnen opstilles og tilsluttes.

Skorstenen skal være så høj og i en sådan stand, at trækforholdene er i orden. Skorstenen er brændeovnens "motor", og fungerer denne ikke korrekt, virker brændeovnen ikke efter hensigten. Kontakt den lokale skorstensfejer for nærmere information.

Vær sikker på, at det rum hvori brændeovnen opstilles kan blive tilført tilstrækkeligt med frisk luft. Vær opmærksom på, at for eksempel en tændt emhætte kan skabe undertryk og dermed reducere trækket i skorstenen.

Undersøg om gulvet kan bære brændeovnens og skorstenens vægt.

Placer altid brændeovnen på et ubrændbart underlag. Vær desuden opmærksom på at overholde de minimumsafstande til brændbart materiale, der er anført på brændeovnens godkendelsesmærke.

Foretag aldrig selv ændringer i brændeovnens tekniske funktioner, og følg altid forhandlerens og skorstensfejerens anvisninger. Uautoriserede ændringer eller fejl opstilling kan medføre risiko ved brug af brændeovnen og forringe fyringsøkonomien. Bemærk tillige at sådanne ændringer medfører bortfald af garantien på brændeovnen.

​Optænding

Før du begynder at fyre i din brændeovn er der et par ting der er værd at lægge mærke til.

De første optændinger bør være svage, således ovnen kan hærdes, inden der fyres kraftigere.

Indstilling af ventiler, optændingsmetode og fyringsintervaller er afhængig af skorstenstræk, vind- og vejrforhold, varmebehov, brændsel m.m. Derfor kan der gå tid inden du kender ovnens korrekte funktion under de givne forhold.

Selvom der kan fyres med næsten alle former for træ i din ovn, bør man ikke fyre med vådt eller ulagret træ. Træ under tag lagres mindst 1 år og helst 2 år med fri adgang for vinden. Træ skal kløves hurtigst muligt efter fældningen, hvis det skal tørre hurtigt.

Brug aldrig drivtømmer, da det som regel er meget saltholdigt, og ødelægger dermed både ovnen og skorsten. Imprægneret træ samt spånplader udsender giftig røg og dampe og må derfor heller ikke anvendes som brænde.

Brændestykker med en diameter større end 10 cm bør altid kløves.

Brændestykkerne må ikke være længere, end de kan ligge plant over glødelaget med luft til begge ender. Den bedste udnyttelse opnås med brændestykker placeret med endestykke mod fyråbning på ca. 25 cm og en vægt på ca. 0,5 kg.

Maximal brændelængde på langs i ovnen er 32 - 34 cm.

​Forberedelser

Du behøver:

 • 2 optændingsposer (eller 5 - 10 sammenkrøllede avissider)
 • 1 - 2 kg tørt pindebrænde
 • ca 1,5 kg kløvet brænde

Du bør desuden altid have et isolerende lag aske fra tidligere fyringer i bunden af ovnen.

Før optænding åbnes ventilerne helt, og ruderne pudses hvis du ønsker udsigt til flammerne.

​Avispapir og pindebrænde

Avissiderne sammenkrølles og lægges i bunden af ovnen med pindebrændet ovenpå.

De første flammer

Efter aviserne er antændt lukkes døren til der er en åbning på ca. 2 cm for at sikre godt træk.

Efter 5 - 10 min. vil varmen sørge for træk gennem skorstenen og døren kan lukkes helt.

Gløder

Hvis alle forudsætninger er opfyldt, vil der efter yderligere ca. 15 - 20 min. være dannet et pænt glødelag i brændkammeret.

Normal påfyldning bør ske, mens der endnu er gløder tilbage. Brug ildrageren til at fordele gløderne i bunden, dog flest foran i ovnen.

Brændepåfyldning

Der lægges 3 stykker brænde på hvert ca. 0,5 kg og ca 25 cm lange ind over gløderne i et lag med en afstand på ca. 1 cm mellem træstykkerne.

Når ventilerne skrues op på max. og døren lukkes, vil den friske træmængde være antændt på ca. 2 - 3 min.

Optimal forbrænding.

Til slut skrues ventilerne ned til den ønskede position, og den optimale forbrænding fortsættes til grundglød, hvor ny påfyldning kan ske.

​Fyring

Der er store fordele forbundet med at bruge træ som brændsel:

Træ er en bæredygtig energikilde. Det er et faktum, at træ afgiver præcis den sammen mængde kuldioxid (CO2), uanset om det forrådner i skovbunden, eller om det forbrænder og fungerer som varmekilde i dit hjem. Det vil sige, at hvis forbrændingen er under fuld kontrol forværrer afbrændingen af træ ikke drivhuseffekten. Drivhuseffekten forværres derimod ved afbrænding af energikilder såsom kul, olie og gas.

Træ er en vedværende energikilde, fordi nyt træ dannes hele tiden. Der er rigeligt med træ i de danske skove. Der kommer endda mere nyt træ til hvert år, end der fældes og anvendes til brænde eller træprodukter.

Husk dog på, at brændet skal være tørt. Afbrænding af vådt brænde ødelægger både miljøet, ovnen, skorstenen - og fornøjelsen!

God forbrænding kræver god varme. Kunsten er at skabe så høj en temperatur i brændeovnen som muligt. Høj temperatur giver ren forbrænding - klare gule og blå flammer uden sod - og optimal udnyttelse af træets energi.

​Seks gode råd om fyring med brænde:

 1. ​Brændet skal være tørt. Vand nedkøler ovnen og giver en uren forbrænding. Derfor må brændets vandindhold ikke overstige 20 %. Overstiger vandindholdet denne grænse, har ovnen ikke den ønskede varmeeffekt, man får røg i stuen og sodbelægninger på ovnens glasrude.
 2. Ovnen skal varmes hurtigt op. Det er meget vigtigt for ovnens avancerede forbrændingssystem, at man studerer betjeningsvejledningen nøje. Den rigtige optænding sikrer, at ovnen hurtigst muligt når op på sin arbejdstemperatur.
 3. Brug ikke for store stykker brænde. Der bør være luft imellem brændet og væggene i brændkammeret. Dette sikrer at hele brændestykket kan varmes op og brænde på én gang. For de fleste ovne gælder det, at brændet ikke bør være længere end 30 - 33 cm og ikke tykkere end 6 - 8 cm.
 4. Fyld ovnen korrekt. Når træ opvarmes afgiver det gasser. Ud over høj temperatur kræver gasserne lufttilførsel for at kunne brænde. Hvis der er for meget brænde i ovnen, hindrer det en optimal lufttilførsel, og uforbrændte gasser strømmer ud af skorstenen som røg. Ved korrekt forbrænding kan man stort set hverken se eller lugte røg fra skorstenen.
 5. Køb tidligt og opbevar brændet korrekt. Træ kræver tid til at tørre og en korrekt lufttørring varer ca. to år. Da små træstykker tørrer væsentligt hurtigere end store, bør man opbevare brændet savet og kløvet. Opbevar brændet på et luftigt og solrigt sted, hvor det er beskyttet mod regn. Undgå at dække brændestablen med plastic, da fugtigheden således ikke kan komme ud. Undgå ligeledes at stable brændet indendørs, da der på grund af utilstrækkelig ventilation er risiko for at træet rådner.
 6. Bær brændet ind et par dage før det skal bruges. Tag gerne brændet ind i stuen et par dage før det skal bruges. På denne måde choktørres træets overflade. Det er desuden en god idé at dunke brændestykket mod noget hårdt, så biller, stankelben og andet kryb ikke kommer med ind.

​Vedligeholdelse

Det er vigtigt, at man vedligeholder sin brændeovn korrekt. Gør man det, har man en smuk og ikke mindst økonomisk og effektiv varmekilde i mange år fremover. Alle vores ovne er forsynet med en grundig betjeningsvejledning, som inkluderer rengøringsinstruktioner specifikt for den enkelte ovn.

Nedenfor finder du imidlertid en række generelle råd og vink omkring rengøring og vedligehold af brændeovne:

 1. Skorstensfejeren bør tilse både skorsten og brændeovn én gang om året.
 2. Vær desuden opmærksom på, at ovnen skal være kold ved al rengøring og pleje.
 3. En tilsodet glaslåge kan rengøres ved hjælp af aske. Fugt et stykke papir, dyp det i aske, gnid på det tilsodede glas og tør efter med et rent stykke papir. Glasrens, som kan købes i alle pejsecentre, kan også anvendes.
 4. Brændkammeret rengøres ved at fjerne asken gennem ovnens rysterist ned i askeskuffen eller ved at skovle asken direkte ud i en spand. Vær opmærksom på, at aske skal opbevares i en ikke-brændbar beholder, indtil den er tilstrækkeligt afkølet. Glem heller ikke, at et bål brænder bedst på et underlag af aske.
 5. Aske kan bruges i haven som gødning eller kan, efter afkøling, smides i skraldespanden.
 6. Fedtsten kan rengøres med almindelig fortynder fra en farvehandel. Er der pletter, som fortynderen ikke kan klare, kan man slibe pletten væk med sandpapir.
 7. Brændeovnens ydre rengøres bedst med en tør svamp. Den almindelige rengøring af ovnens ydre kan dog suppleres med Senotherm spray, der sikrer at din brændeovn bibeholder en pæn overflade i mange år fremover.

​Kilde: Morsø.​​

​★ ★ ★ ★ ★

Vurderet 5 / 5 stjerner ud fra mere end 8 anmeldelser fra Facebook

Åbningstider

​Mandag - Fredag

13.00 - 17.30

Onsdag

Lukket

Lørdag

​10.00 - 13.00

I perioden 1 Maj til 31 August Lørdagslukket

kontaktinformation

​Telefon: 63 22 00 30

E-mail: post@svendborgpejse.dk